TERMENI SI CONDITII PRIMERENTING.COM

ULTIMA ACTUALIZARE: 02.08.2019

Acești termeni de utilizare ("Termenii") stabilesc termenii și condițiile care guvernează(i) accesul la și utilizarea platformei noastre disponibile la adresa URL www.primerenting.com ("Platforma") și (ii) accesul la și utilizarea conținutului Platformei, inclusiv a serviciilor furnizate de PrimeRenting atât prin intermediul Platformei, cât șîn afara acesteia ("Serviciile"). Scopul nostru este de a crea o platformă online care să faciliteze închirierea de echipamente industriale între furnizori și clienți, oferind o soluție eficientă, transparentă și de încredere, alături de un serviciu suport dedicat utilizatorilor noștri.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea PrimeRenting, competența în materie desoluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor și Serviciilor furnizate de PrimeRenting.

Acești Termeni sunt un acord întredumneavoastră, (i) în calitate de persoană juridică ce furnizează un echipament, sau (ii) în calitate de persoană fizică sau juridică în căutarea unui echipament sau (iii) în calitate de utilizator care doar navighează prin Platforma noastră ("dumneavoastră", "utilizator") și PRIMERENTING MARKETPLACE SRL, cu sediul în Str. Fierari Nr. 17, parter, Sector2, București, cod deidentificare fiscală(CIF) 39709882, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/11196/2018 ("PrimeRenting","noi"). Utilizarea Platformei reprezintă confirmarea că înțelegețși sunteți de acord cu toțiacești Termeni.  De asemenea, înainte de a utiliza Platforma încalitate de Furnizor sau Client, va trebui să acceptați, și în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Platforma numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Platforma. În cazul în care utilizați Platforma în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societății respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului "dumneavoastră" în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe Platformă și vom actualiza data "ultimei actualizări" indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Platformei după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

1.             PLATFORMA

Platforma are ca scop conectarea furnizorilor de echipamente industriale (proprietarisau alte persoane îndreptățite să închirieze un echipament) (fiecare "Furnizor" și, în mod colectiv, "Furnizori") cu persoanele care doresc să închirieze un echipament industrial ("Echipament") publicat de Furnizor(fiecare "Client" și, colectiv, "Clienți").

2.             CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Pentru a avea acces la toate funcționalitățiledisponibile pentru fiecare tip de utilizatori (Furnizor sau Client), trebuie să vă înregistrațși săcreați un cont de utilizator în Platforma noastră ("Cont deUtilizator").

În Platforma noastră, avețiposibilitatea de crea două tipuri de Conturi de Utilizator,în funcție de tipul de utilizatorșide funcționalitățile la care doriți să avețiacces:

·               un cont de bază, prinintermediul căruia utilizatorii au acces la funcționalitățispecifice Clienților (Cont de Bază”).

·               un cont extins, pentrucare un utilizator care are deja Contul de Baza creat, va opta in momentul incare dorește sa devina siFurnizor („Cont Extins”).

Pentru claritate, un Cont Extins nupoate fi creat decât dacă utilizatorul are deja un Cont de Baza creat.

2.1.        Cont de Bază

Pentru a crea Contul de Utilizator de Bază, avem nevoie de numele de utilizator șiadresa de e-mail. Trebuie să furnizații nformații exacte, actuale și complete despre Contul de Utilizator de Bază.

După crearea Contului de Bază, utilizatorul are posibilitatea de a completa pofilul său cu următoarele detalii: numele societății, detalii despre societate (informațiigenerale / descriere societate), numele și prenumele persoanei care deține/administrează contul,e-mail, telefon, CUI-ul societății,fus orar, adrese societate.

Un Cont de Bază este destinat a fi utilizat de către Clienți și oferă acestora posibilitatea de a vizualiza toate Echipamentele postate de către toți Furnizorii și de a lansa Comenzi (astfel cum sunt definite mai jos), precum șila toate funcționalitățile specifice, astfel cum sunt menționate în secțiunea 4.

2.2.        Cont Extins

După ce Contul de Baza a fost creat, utilizatorul care dorește sa devinăFurnizor va trebui să creeze un Cont Extins.

Pentru a crea Contul Extins,suplimentar față de informațiilefurnizate la crearea Contului de Bază, avem nevoie de numele societății,detalii despre societate (informațiigenerale / descriere societate), numele și prenumele persoanei care deține/administrează contul,e-mail, telefon, CUI-ul societății,fus orar, adrese societății.Trebuie să furnizați informații exacte, actuale și complete despre Contul Extins.

De asemenea, pentru a crea un ContExtins, Furnizorul trebuie să accepte termenii șicondițiile speciale aplicabile Furnizorilor.

Un Cont Extins estedestinat a fi utilizat de către Furnizori și oferă accesul acestora la funcționalitatea publicării de Anunțuri (astfel cum sunt definite mai jos) privind Echipamentele furnizate și accesul la alte funcționalitățile specifice, astfel cumsunt descrise în Termenii și Condițiile Furnizorului disponibile aiciDe asemenea, Utilizatorii cu Cont Extins au acces latoate funcționalitățile aferente unui Cont de Bază (de exemplu, pot vizualiza toate Anunțurile postate de către toți Furnizorii și pot lansa Comenzi).

2.3.        Folosirea Contului de Utilizator

Când utilizațiContul de Utilizator, trebuie să luațiurmătoarelemăsuride siguranță: (i) să alegețio parolăputernică;(ii) sămenținețișisăactualizați prompt, după caz,informațiile din Contul deUtilizator (iii) să vă protejațidatele Contului de Utilizator șiaccesul la contul dumneavoastră.

Dacă deveniți conștient de orice utilizare neautorizatăa parolei, a datelor Contului de Utilizator sau a Contului de Utilizator, trebuie să ne anunțațiimediat.

Înțelegețși sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul dumneavoastră de Utilizator și, în măsura maximă permisă de lege, acceptați toate riscurile oricăruiacces autorizat sau neautorizat la Contul dumneavoastră deUtilizator.

3.             DACĂ SUNTEȚI FURNIZOR

Utilizarea Platformei în calitate deFurnizor se realizează în conformitate cu Termenii și Condițiile Furnizorului ce trebuie acceptați de Furnizori la crearea contului Extins.

4.             DACĂ SUNTEȚI CLIENT

4.1.        Condiții de utilizare a Platformei

Pentru a putea utiliza Platforma încalitate de Client, trebuie să fițipersoana juridică și să aveți dreptul a închiriaEchipamentul, încalitate de locatar.

Înțelegețși sunteți de acord că PrimeRenting are dreptul, înmod discreționar, de a refuza utilizarea Platformei de către un Client. În acest sens, PrimeRenting are dreptul de a bloca crearea unui Cont de Utilizator de către unClient.

Înțelegețși sunteți de acord că prin utilizarea Platformei în calitate de Client și prin plasarea Comenzilor (astfel cum sunt definite mai jos), garantațifaptul căaveți dreptul de a închiria Echipamentul postat în Anunț.De asemenea, dacă sunteți persoană fizică, garantați faptul ca aveți peste 18 ani.

4.2.        Plasare comandă

Pentrua plasa o comandă („Comandă”), Clientul trebuie să urmărească o serie de pași:

i.               selectează Echipamentul, Serviciile opționale dorite(Transport si/sau Asigurare),perioada de închiriere dorită șidisponibilă în calendar și reconfirmă acceptul Termenilor șiCondițiilor Generale

ii.              recompletează prenume, nume, e-mail, telefon (câmpuri obligatorii șicompletate în mod implicit din datele de profil, însă cu posibilitate de a fimodificate)

iii.             selectează adresaexistentă sau adaugă si selectează o altă adresa unde va fi utilizat Echipamentul.Aceasta adresa va fi utilizata si pentru eventualul transport efectuat dePrimeRenting. Nu suntem responsabili in acest caz pentru costurile suplimentaresau pagubele cauzate de informațiileeronate indicate de Client (cum ar fi, indicarea unei adrese greșitede livrare).

iv.            verifică sumarulcomenzii și poate adăuga uncomentariu suplimentar către Furnizor;

v.             confirmă datele dinsumarul comenzii prin apăsarea butonului Continuare;

vi.            plasează Comanda prina păsarea butoanelor aferente.

Clarificări

Plasarea unei Comenzi de către unClient reprezintă doar intenția Clientului respectiv de a închiria Echipamentul postat în Anunț.Pentru claritate,  Echipamentul va fiînchiriat după ce Comanda va fi confirmată în conformitate cu secțiunea 5.1. de mai jos și, eventual, Clientulva efectua plata. Datele cuprinde in secțiunea„Comenzi lansate” au caracter pur informativ și acestea pot diferi in contractul de închiriere încheiat intre Client si Furnizor.

4.3.        Recomandarea altor Echipamente

PrimeRenting are dreptul de a propune alternativeClienților, dacă se constată ca urmare a conversațiilortelefonice/e-mail că Echipamentele comandate prin Platforma nu sunt disponibilesau nu sunt conforme cu ceea ce își doresc Clienții.

Recomandarea este obiectivă (ținând cont de alte Echipamente similare postate în Platformă), iar PrimeRentingnu dă nicio garanție cu privire laEchipamentele recomandate și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea.

4.4.        Alte funcții din meniul Platformei

În timp ce utilizați Platforma, aveți posibilitatea de aefectua în orice moment oricare dintre următoarele acțiuni:

·               Clientul poate accesaistoricul comenzilor plasate, unde are posibilitatea și de a adăuga o recenzie si/sau un comentariu pentru Echipament;

·               Clientul poateaccesa meniul Setari de unde poatemodifica datele completate la crearea Contului de Utilizator.

·               Clientulpoate modifica parola Contului de Utilizator.

Orice Client poate deveni șiFurnizor prin crearea contului Extins.

Clarificare

Informațiileafișate în „Istoric Comenzi” suntdoar informative, fiind bazate pe prețurileafișate pe Platformă și pe restul informațiilordisponibile la momentul plasării Comenzii prin Platforma. Acestea pot suferi modificăriprin Contractul de Închiriere încheiat intre Client si Furnizor, caz în care informațiile din Contractul de Închiriere prevalează.

5.             ÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI PUBLICAT

5.1.        Încheierea contractului de închiriere și Confirmarea Comenzii

Odată plasată Comanda, PrimeRenting,în calitate de intermediar, va intermedia încheierea contractului de închirieredintre Furnizor și Client („Contractul deÎnchiriere”).

În acest context, vomdesfășura, deregulă, următoarele activități:

·               vom contacta Furnizorulpentru confirmarea fermă a disponibilitățiiEchipamentului (confirmarea sau infirmarea șieventualele modificări se vor efectua prin intermediul e-mail-ului);

·               vom transmite FurnizoruluiRaportul Coface InfoQuick (astfel cum este definit mai jos);

·               vomstabili împreună cu Clientul și/sau Furnizorul, la fiecare comandă, cine este însărcinat cutransportul Echipamentului: Furnizorul, Clientul sau PrimeRenting (confirmarease va efectua prin intermediul e-mail-ului). Vom intermedia transportul, incazul in care acest serviciu nu este oferit de către Furnizor, iar Clientul sauFurnizorul solicită transportul Echipamentului.

·               la fiecare Comandă vomstabili împreuna cu Furnizorul/Clientul, , dacă se dorește încheierea unei asigurărifacultative și vom urma procedura descrisă mai josîn secțiunea 7.

·               Vom trimite Clientului Contractul de Închiriere propus de Furnizor pentru a-l semnași a ni-l trimite înapoiscanat pe e-mail

·               Ulterior semnării,vom trimite Clientului confirmarea Comenzii („Confirmarea Comenzii”), inclusivinstrucțiuni de plată cu privire la Costul Echipamentului și/sau transport și/sau asigurare împreunăcu Termenii și Condițiile pentru transport și/sau asigurare); Pentru claritate, o comandă este considerată confirmatănumai după ce se semnează Contractul de Închiriere si după ce se efectueazăplata de avans (în funcție de termenii de plata stipulați în Contractul de Închiriere)

·               vomnotifica Clientul și Furnizorul cu privire la detaliile Comenzii (finalizare cusucces, retur Echipament, etc).

În funcțiede situația specifică, PrimeRentingar putea desfășurașialte activitățiîn afaraPlatformei înlegătură cu închiriereaEchipamentului. Toate aceste activități vor fiagreate cu Clientul sau Furnizorul în mod concret, în funcțiede situația specifică.

Contractul de Închiriere va fiîncheiat între Furnizor șiClient prin intermediul PrimeRenting, care va intermedia întregul procesîn afara Platformei. În acest context, comunicarea dintre Furnizor șiClient se va efectua prin intermediul PrimeRenting.

Clarificări

PrimeRenting este doar un intermediar șinu este parte la Contractul de Închiriere care urmează să fie încheiat întreFurnizor și Client în ceea ceprivește Echipamentul închiriat.

Toate drepturile șiobligațiile ce rezultă dinContractul de Închiriere produc efecte doar între Furnizor șiClient.

Înțelegețișisunteți de acord că nu avem niciorăspunderefațăde dumneavoastră sau față de orice terță parte pentruorice pretenții sau daune care potrezulta în temeiul sau în legătură cu Contractului de Închiriere.

5.2.        Plata Comenzii

5.2.1.   Plata CostuluiServiciilor Furnizorului

Odată încheiat Contractul deÎnchiriere, Clientul trebuie să facă plata chiriei („Chirie”) și a oricăror altorcosturi aferente Comenzii și furnizate de Furnizor,precum costul transportului (dacă este furnizat de Furnizor) conform condițiilorstabilite prin Contractul de Închiriere încheiat între Furnizor si Client(împreună, „Costul Serviciilor Furnizorului”).

5.2.2.   Plata Serviciilor OpționalePrimeRenting

Așacum este descris în secțiunile 6 și 7 de mai jos,  Cliențiipot opta pentru anumite servicii opționalefurnizate/contractate de PrimeRenting precum transport si/sau asigurare Echipament(„Serviciile Opționale PrimeRenting”).

Plata transportului Echipamentului

Plata de către Client a transportuluicontractat de PrimeRenting se va efectua in conturile bancare ale PrimeRenting,după cum se agreează de la caz la caz.

În cazul in care plata transportuluinu este efectuata in timp util, PrimeRenting are dreptul de a nu oferiserviciile de transport sau de a suspenda furnizarea acestor servicii. Acest lucru poate avea consecințe asupra perioadei de închiriere stipulatein Contractul de Închiriere. În acest caz nu vom fi responsabili de modificărileacestui parametru și nici de orice alte daune/pagube suferite de Client sau Furnizor,atât timp cat Clientul nu a efectuat plata așacum a fost solicitată.

Plata asigurării Echipamentului

Plata asigurării Echipamentului decătre Client se va efectua in conturile bancare ale PrimeRenting, după cum seagreează de la caz la caz.

În cazul în care Clientul nuefectuează plata asigurării în conformitate cu condițiile agreate, PrimeRenting are dreptul  de a nu asista Clientul în încheierea asigurăriisau de a lua măsuri pentru inactivarea asigurării. În acest caz nu vom firesponsabili de consecințele neîncheierii poliței de asigurare sau de inactivare a acesteia șinici de orice alte daune/pagube suferite de Client sau Furnizor, atât timp catClientul nu a efectuat plata așa cum a fostsolicitată. De asemenea, nu suntem responsabili nici dacă anumite clauze din Contractulde Închiriere fac referire la aceasta asigurare (cum ar fi lipsa unei garanții  în cazul în care Clientul încheie o asigurarea Echipamentului), iar Clientul nu plătește așacum a fost agreat sau nu respectă solicitările pentru încheierea asigurării intimp util.

5.3.        Plată recurentă

În cazul în care Furnizorul șiClientul au agreat, prin Contractul de Închiriere, plățirecurente ale Chiriei, PrimeRenting va transmite instrucțiunirecurente Clientului pentru efectuarea plății Chiriei, ladatele scadente, astfel cum sunt indicate în Contractul de Închiriere si/sauconform instrucțiunilor primite deFurnizor.

5.4.        Efectuarea plăților

Plata Costului ServiciilorFurnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting  se efectuează prin intermediul serviciiloroferite de Procesatorul de Plăți.În acestcontext, pentru Plata Costului Serviciilor Furnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting, vom trimite Clientului unul sau mai multe link-uri (adresă URL) către opagină dedicată a Procesatorului de Plățiunde Clientul va trebui să efectueze plata/plățile.De asemenea, în cazul în care Clientul optează în acest sens, Plata CostuluiServiciilor Furnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting, se poate efectua și prin ordinde plată,caz încare vom trimite Clientului instrucțiunispecifice cu privire la detaliile bancare (cont IBAN, titular, bancă) unde trebuiesă efectueze plata/plățile.

Plata Costului ServiciilorFurnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting  se efectuează în RON. În cazul în carevreunul dintre costurile incluse este în Euro, conversia se efectuează în RONla cursul stabilit de Banca Națională a României înziua plății sau la cursul menționatpe instrucțiunea de plată,factură sau Contractul de Închiriere.

Toate sumele de bani vor fi vorfi transferate înconturile bancare ale lui PrimeRenting.

În cazul Costului ServiciilorFurnizorului, PrimeRenting aceasta fiind împuternicită de către Furnizor să primeascăplata în conturile sale, în conformitate cu Termenii șiCondițiileFurnizorilor. Cu toate acestea, factura aferentă închirierii Echipamentului (a„Chiriei”) și,eventual a altor servicii prestate de Furnizor (cum ar fi, transport, dacăeste cazul) va fi emisă de Furnizor către Client.

Plata Costului ServiciilorFurnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting  se face fie prin utilizarea serviciilor unuiprestator terț, fie procesator deplăți („Procesator de Plăți”),fie doar prin intermediul băncilor (în cazul ordinelor de plată). Înțelegețișisunteți de acord că nu furnizămserviciile respective și nu le putemcontrola. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentruorice pretenții, daune, plăți,deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii,pierderi, costuri și cheltuielirezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective.

Recomandare

Pentru a putea oferi un serviciu desuport cât mai bun utilizatorilor noștri,PrimeRenting recomandă ca tot fluxul de informații/ plăti / documente sa fie desfășuratprin intermediul PrimeRenting. Astfel, vom putea fi la curent șicontrola procesul de închiriere de la început pana la sfârșit,oferind încredere utilizatorilor, precum șirepetabilitatea procesului.

5.5.        Renunțarea la Comandă

Furnizorul și Clientul pot decide să renunțe la Comandă, însă procesul de renunțare se va desfășura în afara Platformei și, dacă este cazul, în acord cu termenii Contractuluide Închiriere dintre Furnizor si Client. PrimeRentingpoate asista Furnizorul și Clientul în acest proces oușoară desfășurarea procesului, însă nu va fi răspunzător pentru nicio dauna sau prejudiciu ce arputea rezulta din acest proces.

5.6.        Actualizarea Comenzii

Odată finalizat procesulde închiriere a Echipamentului, în conformitate cu această secțiune, Furnizorul și Clientul trebuie săactualizeze detaliile Comenzii din Contul său de Utilizator (de exemplu,statusul sau perioada, daca aceasta s-a modificat odată cu semnarea sau pedurata Contractului de Închiriere).

În cazul în careFurnizorul sau Clientul nu modifică detaliile Comenzii, PrimeRenting își rezervă dreptul a modifica aceste detalii.

5.7.        Modificarea sau încetarea Contractului de Închiriere

În cazul modificăriiContractului de Închiriere (în orice fel, inclusiv prin extinderea perioadei deînchiriere), precum și în cazul încetării acestuia (înorice alt mod diferit de împlinirea perioadei de închiriere, Clientul și Furnizorul au obligația de a aduce acest lucru la cunoștința noastră si de a furnizadocumentele aferente.

6.             TRANSPORTUL ECHIPAMENTULUI

PrimeRenting oferă CliențilorșiFurnizorilor suport înstabilirea procesului logistic (contractare transport).

Serviciile de transport aEchipamentului pot fi oferite de Furnizor sau de PrimeRenting.

În cazul în care PrimeRenting  se ocupă de contractarea serviciilor detransport a Echipamentului, costul aferent acestor va fi suportat de Client sauFurnizor (după caz) și va fi plătit după Confirmarea Comenzii, dar înainte de efectuarea transportului.

Clarificări

Pentru evitarea oricărui dubiu,transportul este oferit de o companie de transport în conformitate cu termenii șicondițiile specifice ale companieirespective de transport aplicabile acestui serviciu. Termenii și condițiile de transport vor fi disponibil pe Platformăsau vor fi trimiși pe e-mail Clienților și/sau Furnizorilor.

Echipamentul va fi preluat de laadresa indicată de Furnizor în secțiuneade detalii a Anunțului  șilivrat la adresa indicată de Client  în cadrul procesului de lansare a Comenzii. Dacăadresele de preluare sau livrare ale Echipamentului diferă fațăde cele indicate Furnizor sau Client, aceștiaau obligația de a ne informa înscris referitor la adresa corectă de preluare sau livrare. Nu suntemresponsabili pentru costurile suplimentare sau pagubele cauzate de informațiileeronate indicate de Furnizor sau Client (cum ar fi, indicarea unei adrese greșitede preluare sau de livrare).

Costul transportului se calculează înfuncție de greutatea șidimensiunile Echipamentului ambalat, astfel cum sunt indicate de Furnizor. Nusuntem responsabili pentru costurile suplimentare sau pagubele cauzate deinformațiile eronate indicatede Furnizor sau Client.

Costul transportului este aferentnumai livrării Echipamentului la adresa indicată de Client șinu include și costul de retur alEchipamentului, precum nici alte costuri de manipulare ale echipamentelor (ex:incarcare sau descarcare din mijlocul de transport, impachetare etc). Costul deretur va fi calculat separat șiulterior înfuncție de fiecare situațieîn parte. Serviciile de transport sunt furnizate prin intermediul unuitransportator terț șisunt supuse termenilor și condițiilorspecifice ale companiei respective de transport aplicabile acestui serviciu. Înțelegeți și sunteți de acord că nufurnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi,costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de transportulEchipamentului.

7.             ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI

PrimeRenting oferă Clienților și Furnizorilor suport înîncheierea uneipolițe de asigurare cu privire la Echipament. 

PrimeRenting nu esteintermediar de asigurări. Pentru claritate, PrimeRenting are doar calitatea de contractantîn contractul de asigurare (i.e., are doar responsabilitatea plaților), Pentru încheierea asigurărilor,va fi nevoie de anumite informații de la Furnizorulsi posibil și de la Clientul. De asemenea, asigurarea va putea fi încheiată deClient doar dacă Furnizorul este de acord cu acest lucru.

Pentru încheierea poliței de asigurare, PrimeRentingva îndruma Clientul sau Furnizorul către compania de asigurare pentrustabilirea detaliilor. Vom intermedia schimbul anumitor documente si informații. Clientul si/sauFurnizorul sunt responsabili pentru datele furnizate Asiguratorului și eventualele dispute sevor rezolva direct intre ei.

Polița de asigurare nu va fi încheiată  până când Clientul sauFurnizorul nu efectuează plata acesteia și nu avem dovada plătii. Dacă asigurarea este încheiată pe termenmai lung cu plăti recurente, iar pe parcursul plăților Clientul sau Furnizorul nu mai efectuează plata tranșelor, polița de asigurarea va putea fi încetată.

Clarificări

Pentru evitarea oricărui dubiu, polițade asigurare este oferită de o companie de asigurări șiasigurarea este oferită în conformitate cu termenii șicondițiile specifice ale companieirespective de asigurări aplicabile acestui serviciu, disponibile aici.

Pentru claritate, PrimeRenting doaroferă Clienților șiFurnizorilor posibilitatea de a beneficia de o poliță de asigurare.Cu toate acestea, polița de asigurareeste oferităde o companie de asigurare terță. Înțelegeți și sunteți de acord că nufurnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzătoripentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate dinsau legate de polița de asigurare.

Furnizorii și Clienții declară, prinacceptarea acestor Termeni, faptul că nu există o altă asigurare pentru acel Echipament care să se suprapună cu asigurarea pe care o vom oferi noi, înconformitate cu prevederile acestei secțiuni.

8.             RAPORTUL COFACE INFOQUICK

Pentru a facilita cunoaștereasocietățilorcare utilizeazăPlatforma noastră (în calitate de Furnizori sau Clienți)șipentru a crea încredereîn Platformanoastră,punem la dispoziția utilizatorilor noștriimplicați în procesul de închiriere aunui Echipament un raport cu informațiidespre societățileimplicate în procesul de închiriere respectiv ("Raportul Coface InfoQuick”).Scopul Raportului Coface InfoQuick este să ofere utilizatorilor implicațiîn procesul deînchiriere posibilitatea de a face o evaluare asupra bonitățiiacestora.

Raportul Coface InfoQuick este oferit înmod gratuit și implicitFurnizorilor în momentul în care un anumit Client plasează o comandă prinPlatforma. Pentru accesarea suplimentara a informațiiloroferite prin Coace InfoQuick în alte situațiifațăde cea menționata anterior, RaportulCoface InfoQuick va fi oferit contra cost.

Clarificări

Raportul Coface InfoQuick este pus ladispoziția utilizatorilor noștriprin utilizarea serviciilor unui prestator terț, Coface. Înțelegeți și sunteți de acord că nu furnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nuvom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate dinsau legate de informațiile cuprinse înRaportul Coface InfoQuick.

9.             ACTUALIZAREA INFORMAȚIILORDIN PLATFORMĂ

Pentru claritate,Furnizorii și Clienții au obligația de a actualiza permanent și de a se asigura că toate informațiile indicate în Conturile de Utilizator, în Anunțuri sau în orice altă parte Platformei sunt corecte și reflectă realitatea.

În cazul în carePrimeRenting constată că informațiile din Platformă nu sunt corecte,Furnizorii și Clienții înțeleg și sunt de acord cu următoarele drepturi ale PrimeRenting:

·               PrimeRenting aredreptul de a accesa si modifica anumite date în profilul / postărileutilizatorilor.

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica Anunțurile postate deFurnizori;

·               PrimeRenting aredreptul de a adaugă Servicii OpționalePrimeRenting (pret estimat asigurare sau transport) atașateAnunțurilor.

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica perioada de închiriere in conformitate cu Contractul deînchiriere încheiat intre Furnizor si Client;

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica statusul unei comenzi („Confirmata” sau „Neconfirmata”)in functie de situatie;

 Pentru evitarea oricărui dubiu, PrimeRentingare dreptul de a efectua aceste modificări inclusiv prin accesarea Conturilorde Utilizator.

10.          TAXE ȘI COMISIOANE

Atunci când un Echipament este închiriatprin intermediul Platformei noastre șiClientul face plata, vom percepe o taxă de la Furnizor ("Taxă"). Taxa va fi sub forma unuiprocent din valoarea Chiriei și acesta poate diferi înfuncție de anumiți parametri precumvaloarea Chiriei, perioada de închiriere, frecventa închirierilor etc.

În cazul în care Furnizorul șiClientul au stabilit prin Contractul de Închiriere plățirecurente, vom percepe Taxa pentru fiecare Chirie stabilită prin Contractul de Închiriere(lunară, trimestriala, etc.), indiferent dacă plata a fost sau nu efectuată prinPlatformă.

11.          PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepțiacazului în care este indicat altfel, toate elementele Platformei, toate conținuturileșialte materiale din aceasta sunt deținutede noi (sau, dupăcaz, de licențiatorii noștri)șisunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentruevitarea oricăruidubiu, interfețele vizuale,designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile,datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente șiorice altădocumentație sau alte materialeauxiliare furnizate ("Conținutul")sunt deținute de noi sau delicențiatorii noștrișisunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secretecomerciale și orice alte drepturide proprietate intelectuală.

Putețiutiliza Platforma și Conținutulexclusiv înscopul publicăriiEchipamentelor, căutării Echipamentelor șia închirieriiEchipamentelor. Cu toate acestea, nu este permisă:

·               utilizarea Platformeisau a conținutului, în afarascopurilor permise;

·               utilizarea oricăroralgoritmi, roboți sau metode similarede colectare sau extracție a datelor;

·               cesiunea, licențierea,sublicențierea Conținutului;

·               copierea, decompilareasau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei sau al Conținutului;

·               eliminarea,modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate saualte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Platformă sau în Conținut;

Orice utilizare a Platformei sau a Conținutului,alta decâtcea autorizatăîn mod expres în aceștiTermeni, fără permisiuneaprealabilăscrisăa PrimeRenting, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poateîncălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legileprivind drepturile de autor șimărcile.Cu excepția cazului în care se menționează explicit dePrimeRenting, nimic din aceștiTermeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupradrepturilor de proprietate intelectuală.

12.          CONTINUTUL UTILIZATORULUI

Suntețisingurul responsabil pentru tot conținutulpe care îlcreați, îl transmitețiși/sauîl distribuițiprin intermediul Platformei ("Conținut alUtilizatorului"). Având în vedere acestlucru, sunteți de acord să nu creați,sătransmiteți și/sausădistribuiți prin Platformă orice Conținutal Utilizatorului care:

·               este ilegal sau carear constitui, încuraja sau furniza instrucțiunipentru o infracțiune sau care încalcădrepturile oricărei părți, încalcă orice dreptnațional sau internaționalsau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;

·               este defăimător,profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv,violent, hărțuitor, odios, amenințător,ofensator, discriminatoriu,  abuziv,  invaziv de confidențialitatesau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt modinacceptabil;

·               prin care unutilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează înmod greșit afiliereadumneavoastrăcu o persoanăsau o entitate;

·               poate încălca omarcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietateintelectuală;

·               conțineorice declarații, observațiisau afirmații care nu reflectăopiniile și experiențeledumneavoastrăsincere;

·               este conceput pentrua înșela sau păcăliutilizatorii Platformei;

13.          CONDUITA UTILIZATORULUI

Suntețisingurul responsabil pentru propriul comportament în timp ceaccesați șiutilizați Platforma. Suntețide acord să utilizați Platformanumai înscopuri care sunt legale șiîn conformitate cu acești Termeni șicu orice legi sau regulamente aplicabile. Suntețide acord cănu veți desfășurașinu veți permite niciunei terțepărțisădesfășoare,inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

·               să utilizațiPlatforma pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați,săîncurajațisau săpromovați orice activitateilegalăsau orice activitate care încalcă aceștiTermeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de cătrenoi;

·               să utilizațiPlatforma pentru a încălca drepturilelegale și interesele legitimeale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limitala, transmiterea sau punerea la dispozițieîn alt mod prinintermediul Platformei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală aleoricărei părți;

·               să eliminațiorice notificăriprivind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi deproprietate intelectuală în legătură cu Platforma sau în orice parte aacestuia;

·               să utilizațiorice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu suntfurnizate de noi pentru a accesa Platforma sau pentru a extrage date;

·               să încercațisă indicați în orice mod că avețio legătură cu noi, cu excepțiacazului încare am consimțit în mod expresla o astfel de conduită;

·               să încărcați,trimiteți, distribuițisau difuzați orice Conținutal Utilizatorului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător,ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitorsau inacceptabil;

·               să distribuițiorice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși,fișiere corupte, defecte;

·               să indicațicăsunteți orice o altă persoană prinorice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume,pseudonim sau altfel);

·               să exploatațiPlatforma pentru orice scop comercial neautorizat;

·               să accesațisau utilizați Platforma în scopulcreării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sauserviciile noastre;

·               să vă înregistrațipe Platformă în numele unei societăți,fără a aveadreptul de a reprezenta societatea respectivă;

·               să publicațiun Echipament pe care nu avețidreptul să îl închiriați.

14.          DESPĂGUBIRI

Suntețide acord să apărați șisădespăgubițiPrimeRenting și pe oricare dintreagenții, angajații,agențiile de publicitate, licențiatorii,furnizorii sau partenerii noștriîmpotriva oricăror creanțe,daune, plăți,amenzi, hotărâri, datorii,pierderi, costuri și cheltuielide orice fel sau natură,inclusiv costurile litigiilor, taxele legale șionorariile avocațiale care decurg dinsau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei; (ii) încălcareaacestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțepărți;sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sauutilizarea Platformei.

15.          EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înțelegețișisunteți de acord că utilizareaPlatformei se realizează pe propriul dumneavoastră risc șicăîntregul risc privindcalitatea, performanța, siguranța,acuratețea este ladumneavoastră. Platforma este furnizată "ca atare" și"așacum este". În măsura maximă permisă delegea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție(explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Platforma,site-urile sau aplicațiile externe,precum, fără limitare, garanțiiimplicite de comercializare, garanțiiimplicite privind adecvarea pentru un anumit scop șigaranții de neîncălcare a drepturilorunor persoane, garanții de acuratețesau de fiabilitate. Nu garantăm că Platforma va îndeplini cerințeledumneavoastrăsau că utilizarea Platformei va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Platformanu conține componente dăunătoare cum arfi viruși.

16.          LIMITARE DE RĂSPUNDERE

PrimeRenting acționează doar caintermediar și nu este implicatăîn, și nu controlează, tranzacțiaefectivădintre Furnizori, Clienți și alți terți (precum transportatori sau companii de asigurare).Ca urmare, PrimeRenting nu este responsabilă pentru (i)calitatea, siguranța,legalitatea, adevărulsau acuratețea Anunțurilorsau a ConținutuluiUtilizatorului, (ii) dreptul Furnizorilor de a închiriaEchipamentele sau (iii) dreptul Cliențilorde a închiriaEchipamentele. PrimeRenting nu furnizează nicio garanțiecu privire la orice Echipament sau Conținutde Utilizator din Platformă. Acest lucru rămâne aplicabilchiar dacăPrimeRenting acționează ca unmandatar al Furnizorului atunci când primeștebanii plătițide Client înconformitate cu secțiunea 5 de maisus.

De asemenea, toate informațiileafisate pe Platforma au caracter informativ si nu pot obliga PrimeRenting larespectarea acestora.

Chiar dacă PrimeRenting îșirezervădreptul de a elimina, înmod discreționar, din când în când ConținutulUtilizatorului, Anunțurile, saualte materiale din Platformă, PrimeRenting nu îșiasumănicio obligație de a face acestlucru și în măsura permisă de lege, nu îșiasumănicio răspunderepentru modul în care decide să elimine sau nu aceste elemente.

Recunoaștețișisunteți de acord că, în măsura maximăpermisă de legislația aplicabilă,înnici un caz,  nu va fi, în nici un caz, răspunzătoarefațăde dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentruorice daune directe sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la,daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportatedirect sau indirect), pierderea reputațieiafacerii, costul achizițiilor debunuri sau servicii înlocuitoaresau orice altăpierdere, rezultatădin sau în legătură Platforma, indiferent de teoria răspunderii (contractualăsau delictuală).

Înțelegețișisunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentrunicio încălcare sau întârziere a îndepliniriiobligațiilor noastre care rezultă din oricesituație dincolo de controlul nostrurezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțepărți,cutremur, incendiu, inundații,sau disfuncționalitățitehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

RecunoaștețicăPlatforma este bazatăpe Internet și înțelegețișiacceptați riscurile desecuritate inerente asociate acestor aplicațiișisite-uri web, inclusiv, dar fără a se limitala, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiunehardware sau software și riscul deaccesare neautorizată de către terția Contului dumneavoastrăde Utilizator. Astfel, suntețide acord cănu avem nici o răspunderepentru orice defecțiuni, eșecuride comunicare, întârzieri, erori,sau orice încălcare asecurității.

17.          SITE-URI EXTERNE

Platforma poate conținelink-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților.Aceste link-uri (legăturiURL) cătrepagini terțe sunt furnizate doarpentru informare. Înorice caz, înspecial din cauza caracterului volatil al informațiilorde pe Internet, PrimeRenting nu poate controla natura sau conținutulacestor surse externe și, prinurmare, nu este responsabilă șinici răspunzătoare pentruutilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terțilorșinici pentru conținutul sau altemateriale disponibile pe site-urile terțilorpe care le-ați putea accesa prinintermediul Platformei noastre.

18.          MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI

Putem, la discrețianoastră,cu sau fără notificareprealabilășiîn oricemoment, modifica sau întrerupe,temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitatea Platformei noastre.

În nici un caz PrimeRenting nu va firăspunzătoare pentru restricționareasau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitatea Platformei.

19.          SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA PLATFORM

În cazul în care încălcațiacești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitatesau parțial accesuldumneavoastrăla Platformă,la discreția noastră, imediat șifără notificareprealabilă,șisăștergem,blocăm sau sădezactivămContul de Utilizator. Într-unastfel de caz, vă vom notifica în consecință.

De asemenea, putem anula, suspenda,bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi,inclusiv, dar fără a se limitala Anunțuri sau recenzii, încazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiileacestor Termeni.

Utilizatorii au posibilitatea de asolicita ștergerea Conturilor deUtilizator și, într-un astfelde caz, toate informațiile lor decont, vor fi șterse. Cu toateacestea, este posibil săpăstrăm anumiteinformații despre relațiacomercialăcu utilizatorul respectiv, în conformitate cu politicanoastră de confidențialitate.

20.          CESIUNEA

PrimeRenting poate cesiona aceștiTermeni și/sau orice sau toatedrepturile sale sau delega orice șitoate obligațiile sale în conformitatecu acești Termeni fără consimțământuldumneavoastră.Toate dispozițiile cuprinse în aceștitermeni se extind și vor fiobligatorii pentru succesorii șicesionarii lui PrimeRenting. Nu avețidreptul săcesionați aceștiTermeni sau oricare dintre drepturile și/sauobligațiile care decurg din aceștiTermeni unei alte persoane sau entități,fără acordul prealabil al PrimeRenting.

21.          DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultațiPolitica noastrăde confidențialitate pentruinformații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm șidezvăluimdatele dumneavoastrăcu caracter personal.

22.          SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeniva fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunciaceastă prevedere va fi considerată separabilă de aceștiTermeni și nu va afectavalabilitatea și aplicabilitatea celorlalteprevederi.

23.          LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea înaplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintredispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare ladreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

24.          LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termenisunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României.Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termenisau cu Serviciile furnizate de PrimeRenting va fi de competența exclusivă ainstanțelor din București, România.

25.          CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptareaacestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere(clauze: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), alegerea legii și a jurisdicție (clauza 24),denunțarea unilaterală (clauza 19) șisuspendarea executării (clauza 19).